Sau khi sử dụng Duolingo một thời gian để có lượng từ vựng cơ bản tốt, thì bạn có thể tham khảo tiếp Memrise – một ứng dụng luyện nghe ngoại ngữ và đặc biệt tiếng anh một cách cực kỳ hiệu quả

Bước 1: Mở CHPlay của Google trên điện thoại Android hoặc App Store của iPhone để tìm kiếm Memrise

Bước 2: Chọn cài đặt > rồi chọn mở để sử dụng ứng dụng

Chọn bắt đầu để sử dụng > chọn ngôn ngữ,

Hiện ứng dụng hỗ trợ Tiếng Anh( Anh Quốc ) và Tiếng Hàn, Tiếng Trung (* Giản Thể )

Bước 3: Lựa chọn trình độ của bạn, mới đầu thì chọn người mới bắt đầu, còn tốt hơn tùy có thể chọn Trung Cấp để nâng cao

Sau đó chọn (2) Đăng Ký với Google là dùng Gmail – tài khoản Google để đăng ký tài khoản memrise nhé

Bước 4: Họ có ” gạ ” để bạn sử dụng bản nâng cấp, nhưng thôi, mới đầu thì dùng miễn phí,> chọn để sau

Và đây là giao diện sử dụng

Ứng dụng khá hay, thông qua các game, chương trình để bạn có thể bổ sung từ vựng, luyện khả năng nghe, nói, đọc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *