Một số phần mềm, đặc biệt là phần mềm giáo dục thường hay sử dụng  .NET Framework trên Windows để làm nền tảng lập trình, theo đó nhiều ứng dụng yêu cầu bắt buộc phải sử dụng đúng phiên bản  .NET Framework thì mới sử dụng được. Vầy hãy cùng Vnedu tra cứu điểm kiểm tra, và cài đặt  .NET Framework trên Windows

Kiểm tra  .NET Framework trên Windows như thế nào?

Hiện tại, tôi đang sử dung là Windows 10, vì thế hướng dẫn này sẽ thực hiện trên Windows 10 nhé

Bước 1: Vào Start > gõ CMD > chọn Run As Administrator

Bước 2: Nhập dòng lệnh

reg query “HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Net Framework Setup\NDP” /s

như thế này

Bước 3: Như bạn nhìn thấy, tôi đang dùng bản 4.8 mã sau 03761 nhé

Thường thì chỉ cài .NET Framework phiên bản 4.7 hoặc 4.8 còn mã sau đó thì có thể không quan trọng lắm

Phần 2: Cài đặt .NET Framework trên Windows 10:

Bước 1: Truy cập vào https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet-framework để tải các phiên bản .NET Framework

Bước 2: Chọn phiên bản cần cài đặt, ví dụ tôi đang ở 4.8 mà phần mềm yêu cầu 3.5 hoặc cao hơn 4.7 … thì tùy phiên bản nhé

Tôi thì không có nhu cầu nâng cấp, hiện tại phiên bản đang ổn định, Tuy nhiên, khi click vào sẽ hiển thị tra, Chọn link Download ở chỗ Runtime nhé

Sau khi tải về thì Click chuột phải vào File đó chọn Run As administrator nhé!

Xong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *